İbn Haldun Üniversitesi

Sürekli Eğitim Merkezi

Yönetim

Prof. Dr. Fuat Erdal

Rektör Yardımcısı

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik unvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makro iktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bildiriler sunmuştur. Halen İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Serhat Can, M.A. Ekonomi

Müdür

2002 yılında İş Bankası’nda  Mali Analist olarak başladığı bankacılık kariyerine, 2007 yılında Genel Müdürlük Özel Bankacılık Bölümü’ne Yatırım Uzmanı olarak atanarak devam etmiştir. 2012 yılında, Özel Bankacılık  Satış Koordinatörlüğü yaparken, HSBC Kavacık Şubesine Müdür Yardımcısı olarak geçmiştir. Şubede 2 yıl boyunca Şube Yöneticiliği görev yapmış, özellikle yatırım ürünleri ve türev ürünler konusunda banka içi eğitimlerde görev almıştır. 2014 yılı itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Araştırmacı/Koordinatör olarak çalışmaya başlamış, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde Bankacılık, Finansal Piyasalar, Mali Tablolar Analizi, Türev Ürünler, Temel Muhasebe ve Finans Simülasyonu eğitimleri vermiştir. 2017 yılında İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Genel Koordinatör/Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. 2019 yılı Eylül ayından itibaren İHSEM’de Müdür olarak görev yapmaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur