UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ


 

Yeni Eğitimimiz 20 Hazıran 2019 tarihinde başlayacaktır. Eğitime katılabilmek için 18 Haziran 2019 tarihine kadar ödeme yapmanız gerekmektedir.

Programın Amacı

Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda uzlaştırmacı eğitimine katılanların Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yer, tarih ile saati belirlenecek yazılı sınava başvuru için gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır. Eğitim; alternatif uyuşmazlık çözümü, iletişim ve müzakere becerileri ile yöntemlerini geliştirmeyi; mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli ya da sanık ile birlikte çalışmanın özel koşulları ve ceza adaleti sistemi hakkında bilgi sahibi olma hususlarında yeterlilik kazandırmayı amaçlar.
Programa İlişkin Bilgiler  Eğitiminin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır. Uzlaştırmacı olacak kişilere otuz altı saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere en az kırk sekiz ders saati eğitim verilir. Günlük eğitim sekiz saatten fazla olamaz ve eğitim grupları en fazla otuz kişiden oluşur. İlgili Yönetmeliğin 50. maddesi gereğince “Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.”.

 

Katılımcılar

 • Hukuk fakültesi ve mezunları ve avukatlar.Bunun yanı sıra
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
 • İktisat Fakültesi,
 • İşletme Fakültesi mezunlarından aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvuruda bulunabilir.
 • Hukuk fakültesi dışında belirtilen fakültelerden mezun olanların aşağıdaki derslerden en az ikisini görmüş olmaları zorunludur:
 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 • Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku
 • Borçlar Hukuku

Eğitim Süresi

36 saat teori ve 12 saat uygulama eğitimi olmak üzere toplam 48 saattir. Günde en fazla 8 ders saati olmak üzere Daire Başkanlığınca verilecek onayın ardından eğitim gün ve saatleri kesinleştirilecektir.

Eğitim Ücreti

 1100 TL

Kesin Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

Lisans Diploması

Yukarıda belirtilen fakültelerden alınmış lisans diploması ve belirtilen dersleri almış olduklarına ilişkin Transkript Fotokopisi

Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi

1 adet vesikalık fotoğraf

 

Kimler Uzlaştırmacı Olabilir 

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 48. maddesine göre,

Uzlaştırmacı siciline kaydedilebilmek için;

 1. a) Türk vatandaşı olmak,
 2. b) Tam ehliyetli olmak,
 3. c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

 1. d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
 2. e) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
 3. f) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda başarılı olmak,
 4. g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak yasaklanmamış olmak, gerekir.

Sicile kayıt için başvuruda bulunacak kişinin fiilen yürütmekte olduğu asıl mesleğinin ilgili mevzuatında, uzlaştırma faaliyetini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamalıdır.

Son Başvuru ve Kayıt

İHSEM web sitesi ihsem.ihu.edu.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Eğitim Koordinatörlüğü

İHSEM İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi
Ulubatlı Hasan Cad. No:2 34494 Başakşehir İSTANBUL
e-mail: sem@ihu.edu.tr
İletişim telefonu: 0212 692 0212

 

Ödeme Bilgileri

Ödeme Yöntemi EFT / Havale veya Online Kredi kartı ile ödeme
Hesap  ( Alıcı ) Adı İbn Haldun Üniversitesi
Banka Adı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Şube Adı
İkitelli Şubesi (Şube Kodu 29)
Hesap No
94341690-7
IBAN
TR46 0020 5000 0943 4169 0000 07
Açıklama Açıklama alanına mutlaka ad, soyad ve “Egitimin Adı” ibaresi yazılmalıdır.
 

Eğitim Tarihi:

Yeni Eğitimimiz 20 Hazıran 2019 tarihinde başlayacaktır. Eğitime katılabilmek için 18 Haziran 2019 tarihine kadar ödeme yapmanız gerekmektedir.

Gruplar kontenjanın dolması halinde açılacaktır. Eğitim gün ve saatlerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Tarih Gün Saat
20.06.2019 Perşembe 16:00 – 21:00
21.06.2019 Cuma 16:00 – 21:00
22.06.2019 Cumartesi 09:00 – 18:00
24.06.2019 Pazartesi 16:00 – 21:00
25.06.2019 Salı 16:00 – 21:00
26.06.2019 Çarşamba 16:00 – 21:00
27.06.2019 Perşembe 16:00 – 21:00
28.06.2019 Cuma 16:00 – 21:00

 

Eğitim Yeri

İbn Haldun Üniversitesi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bakırköy Taş Mektep (İtalyan Köşkü) kampüsü
Yeni Mahalle Mektep Arkası Sokak İlköğretim No:40/888 Bakırköy/İstanbul