Montessori Uygulayıcı Eğitimi Seminerleri Devam Ediyor…


 

Erken Çocukluk Eğitiminde Keşfedilmeyi Bekleyen Hazine: OYUN

İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İHSEM) ve Palet Okulları iş birliği ile düzenlenen “Montessori Uygulayıcı Eğitimi” kapsamında gerçekleştirilen seminerde erken çocukluk eğitiminin önemli unsurlarından biri olan “oyun” konusu ele alındı.

İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Nagehan Pakdamar Tüzgen’in gerçekleştirdiği seminere, tamamı erken çocukluk eğitimi ile ilgili, farklı disiplinlerden ve farklı arkaplanlardan dinleyiciler katıldılar.

Seminerde erken çocukluk eğitimindeki güncel yaklaşımlar ve bunların arkaplanında yatan eğitim felsefelerinden bahseden Nagehan Pakdamar Tüzgen; her eğitim yaklaşımının bireyi, çocuğu ve eğitimi nasıl konumlandırdığına göre farklı uygulamalar ve değerler sistemi geliştirdiğinden bahsetti. Bu temel bilgi üzerine, katılımcılar ile birlikte beyin fırtınası yapılarak her katılımcının kendi eğitim yaklaşımını geliştirmelerine odaklanması istendi. Ardından geçmiş ve günümüz nesillerinin karakteristik özelliklerinden bahsedilerek, eğitimin hedef kitlesi olan nesillerin ihtiyaçlarına dair paylaşımlar yapıldı. Mevcut eğitim sistemlerinin yeni neslin ihtiyaçları ile ne derece örtüşen yollar izlediği interaktif bir sunum ile tartışıldı.

Sunumun ikinci kısmında; oyuna dair eğiticilerin hakim olması gereken teorik bilgiler verildi. Bu aşamada Montessori, Parten ve Piaget’nin bireyin gelişim dönemlerine göre farklı özellikler taşıyan oyun sınıflandırmalarından bahsedildi. Oyunun Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesinde de yer alan bir hak olduğu, öğrenmeyi desteklediği ve diğer gelişim alanlarının yanı sıra özellikle sosyal gelişim alanında büyük fayda sağladığından bahsedildi. Seminerde; çocuk için oyunun yaşamı prova etmek olduğu ve bu sayede çocuğa hayata dair deneyim kazanma fırsatı verdiğini söyleyen Nagehan Pakdamar Tüzgen, oyunun erken çocukluk eğitimindeki yerini farklı eğitim ortamlarından örneklerle açıkladı.

Son oturumda, Montessori yaklaşımının nasıl doğduğu, hangi şartlarda neleri amaçlayarak ortaya çıktığından bahsedilerek uygulamalara dair bir neden sonuç ilişkisi kuruldu. Ardından Türkiye’de Montessori yaklaşımlı eğitimin neler sunduğu vurgulanarak, geleceğe ve gelecek nesillerin gereksinimlerine katkı sağlaması için eğitimcilerin farkındalıklarının artmasının gerekliliği vurgulandı.