Mesleki Beceri Geliştirme Programları

Uzmanlık Sertifika Programları

Finansal Yönetim Sertifika Programı: Yöneticiler ve finans biriminde çalışanlar için finansal yetkinliklerini artırıcı nitelikte modern finansal yönetim anlayışı çerçevesinde hazırlanacak program  finansal kaynakların etkin şekilde kullanımı, bütçe yönetimi, alternatif fon kaynakları vb. konuları içerecektir.

Mali İşler Uzmanlık Sertifika Programı: Yöneticiler ve muhasebe/mali işler birimlerinde çalışanların etkin ve entegre raporlama, finansal analiz, konularında yetkinliklerini artırarak mali işler konusunda uzmanlıklarını artırmayı hedeflemektedir.

Değerleme ve Fizibilite Sertifika Programı: Proje finansmanı, sermaye bütçelemesi ve uzun vadeli yatırımların değerlemesi ve yatırımların fizibilitesi konusunda uzmanlık ve farkındalık sağlamayı hedefleyen program finans, proje yönetimi, muhasebe ve yatırımlar konusunda çalışan ve yöneticilere yönelik olarak hazırlanacaktır.

Gayrimenkul Değerleme ve Yönetimi Sertifika Programı : Gayrimenkul piyasasındaki  gelişmeleri ve piyasa değişikliklerini öngörmeye yönelik uzmanlık imkanı sunmak amacıyla gayrimenkul piyasası uzmanlarının deneyimleri ile akademik yaklaşımların birleştirildiği programda altyapı projelerinin, sosyal hizmetlerin, ekonomik yatırımların, istihdam olanaklarının, ulaşımın gayrimenkul fiyatlarına etkisi ve akademik değerleme modellerinin uygulamaları programın içeriğini oluşturacaktır.

Sermaye Piyasaları Sertifika Programı: Sermaye Piyasalarında güncel düzenlemeler ve ürünler hakkında uzmanlık edinimi sağlayan hızla gelişen global finansal piyasalarda çağdaş yaklaşımlara hakim olan finans yöneticileri için hazırlanacak sertifika programı oluşturulabilir.