Yönetim

İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür
Prof. Dr. Fuat Erdal

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik unvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makro iktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bildiriler sunmuştur. Halen İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.